background_triangle
Een omgeving waar iedereen zich veilig voelt. Eigendommen en bezittingen bewaakt.
Gasten die een vriendelijk woord en een warm welkom krijgen.
Verkeersopstoppingen en ergernissen in het verkeer behoren tot het verleden.
Polygarde zorgt voor uw beveiliging, receptiediensten, het verkeer en bereikbaarheid.
En uw Social Return opdracht direct ingevuld.
Het vertrouwen van Polygarde.
Neem contact met ons op
of bel met
088 308 8428
contact