Skip to main content

Onafhankelijke BOA’s

Een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) draagt bij aan een veilige omgeving. Ze houden toezicht op de lokale orde en veiligheid. Hun specialistische kennis en officiële bevoegdheden, zorgen ervoor dat mensen geen overtredingen begaan. Onze BOA’s zijn bekwaam, betrouwbaar en handelen volgens deze regels zodat zij onafhankelijke besluiten nemen. Precies wat u nodig hebt.

Op zoek naar mensen die een oogje in het zeil houden? De BOA’s van Polygarde zijn graag gezien bij een groot aantal gemeenten in Limburg en Brabant. Samen regelen wij het. 

Bekijk onze werkterreinen

Onze BOA’s:

 • zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar
 • hebben BOA-opleiding Basisbekwaamheid behaald en een Getuigschrift BOA beëdigd voor vijf jaar
 • zijn compleet uniform met alle benodigdheden
 • hebben een scherp oog met aandacht voor details
 • hebben specifieke deskundigheid op bepaalde delen van opsporing

Meer dan alleen handhaven

Onze BOA’s hebben een actiegerichte mentaliteit en dragen een waardevolle bijdrage bij aan de maatschappij. Overwerken in verband met drukte? Geen probleem. Overtreders met een grote mond of onderwaardering? Ze zetten door. Ze weten voor wie en waarvoor ze het doen en hebben hart voor de samenleving. De straat wordt beschermd, overtreders gewaarschuwd en het milieu is bewaakt

De taken van onze BOA’s:

 • Bewaking van de lokale orde en veiligheid
 • Bepaalde strafbare feiten opsporen op een bepaald werkterrein
 • Identiteiten controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit
 • Bijdragen aan de voorbereiding van de mogelijke vervolging van verdachten
 • Tegengaan van criminaliteit
 • Effectief optreden tegen geweld en agressie
 • Veiligheid op straat waarborgen
 • Politie ontlasten

Wilt u graag meer weten over onze mogelijkheden? Neem dan direct contact met ons op!

Neem direct contact op

BOA’s inhuren?

BOA’s op projectbasis of voor lange periodes inhuren? We regelen een team. Maar we helpen jou ook graag bij een eenmalige, ad hoc opdracht. De duur van de opdracht, het aantal BOA’s en eventuele bijzondere attentiepunten bepalen de opbouw van ons aanbod. Er is altijd sprake van maatwerk. Vanzelfsprekend krijgt u van ons persoonlijk advies.

Vraag een offerte aan

Onze werkterreinen

Om meer eenheid te creëren zijn de BOA-functies verdeeld in werkterreinen, ook wel domeinen genoemd. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. Een BOA mag alleen op dat gebied werken, waarvoor hij of zij is opgeleid. Bij Polygarde kunnen BOA’s aan de slag bij de volgende werkterreinen:

Openbare ruimte

BOA’s hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. Onze BOA”s worden in publieke ruimtes ingezet voor de volgende taken:

 • Integrale handhaving APV
 • Bestuursrechtelijke controles
 • Parkeercontroles
 • Voorkomen/terugdringen van (jeugd)overlast
 • Toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet
Vraag een offerte aan

Onderwijs

In het onderwijs handhaven BOA’s de leerplichtwet en alle daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Dit zijn de huidige leerplichtambtenaren.

Vraag een offerte aan

Openbaar vervoer

BOA’s openbaar vervoer sporen strafbare feiten binnen het openbaar vervoer op. Dit zijn meestal conducteurs.

Vraag een offerte aan

Bekijk ook onze andere diensten

Jij als beveiliger in opleiding?