Skip to main content

Social return
on investment

Sociale onderneming

Polygarde is opgericht door het Maastrichtse Werkvoorzieningsschap MTB. Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zit in ons DNA. Mogelijkheden en niet beperkingen zijn voor ons bepalend. ‘Ondernemen met een sociaal hart’, is wat Polygarde uniek maakt.

Om invulling te geven aan deze voorwaarde, zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt een werkzoekende in dienst nemen, maar bijvoorbeeld ook een stage of leerwerkplek beschikbaar stellen. Als u een partnership aangaat met Polygarde, dan vult u uw SROI-opdracht én MVO-doelstelling in.

Heeft u ook een SROI-opdracht en kunt u ons als partner hiervoor goed gebruiken? Laten we er samen invulling aan geven. 

Neem contact op
De voordelen:
  • U voldoet aan de SROI-voorwaarde en de Participatiewet;
  • U bent flexibel in uw medewerkersbehoefte;
  • Risico’s worden beperkt, omdat de werknemers niet op uw loonlijst staan;
  • Uw loonkosten vallen lager uit vanwege directe verrekening van de loonkostensubsidie;
  • Administratieve handelingen en salarisadministratie worden volledig uit handen genomen;
  • Wij verzorgen het hele SROI-traject u.

Onze maatschappelijke opdracht

Wie in de beveiligingsbranche MVO roept, roept Polygarde. Toen Polygarde in 1997 tot stand kwam, was dit vanuit een maatschappelijke opdracht, namelijk mensen die werkzaam waren voor het Maastrichtse Sociale Werkvoorzieningsschap MTB op te leiden tot beveiliger. Jaren later werden hier meerdere beroepen aan toegevoegd en gingen we ook op een bredere doelgroep inzetten. Om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in te zetten, is er binnen Polygarde ruime aandacht voor opleiding en begeleiding.

Want wij geloven dat iedereen een kans verdient.

Hoe wij dit toepassen

Social Return On Investment (SROI)

Het resultaat van investeringen die een maatschappelijk rendement opleveren, worden gemeten volgend de Social Return On Investment methodiek. Misschien heeft uw organisatie zichzelf doelen gesteld teneinde het behalen van maatschappelijk rendement. Maar het komt ook steeds vaker voor, dat opdrachtgevers deze voorwaarde stellen.

Neem contact op

SROI in de praktijk

Bij Polygarde staat de mens centraal. Daarom leiden wij alleen mensen op voor een beroep dat bij hen past. Met een persoonlijk ontwikkelplan, kijken we naar de mogelijkheden en stellen we een plan op voor begeleiding naar het gewenste beroep of de juiste functie.

Neem contact op

Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen, is ondernemen met oog voor de balans tussen ‘People, Planet en Profit’. Dit betekent dat bedrijven rekening houden met de maatschappelijke effecten van hun bedrijfsactiviteiten. Doordat Polygarde professionals in dienst heeft die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden, draagt u ook bij aan dit doel door Polygarde in te schakelen.

Neem contact op

Opleiden en begeleiden

Wij leiden mensen op tot beveiliger, verkeersregelaar, telefonist, receptionist of BOA. We begeleiden hen gedurende het hele traject en hebben daarbij voortdurend aandacht voor hun uitdagingen op vakinhoudelijk en persoonlijk vlak. Afspraken zijn duidelijk en helder, want we leveren professionele en hoogwaardige diensten aan onze opdrachtgevers.

Neem contact op

Prestatieladder Socialer Ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), meet op een objectieve manier in welke mate een organisatie sociaal onderneemt. Polygarde is in het bezit van dit PSO-certificaat, trede drie. Dit is de hoogst haalbare certificering en keurmerk op het gebied van sociaal ondernemerschap.

Neem contact op

Jij als beveiliger in opleiding?